Vi koncentrerar oss till mycket stor del på att ligga i framkant när det gäller lösningar, hållbarhet och optimerar affärsnyttan . Preference erbjuder tjänster inom ljus- och elprojektering i några av Sveriges största tillväxtregioner. Vi ser fram emot att hjälpa fastighetsägare som investerar pengar i nya projekt, att skapa nya värde, och stärka sin position, för nya förvärv och ombyggnader. Det ställs höga krav på livslång energieffektivitet, hälsosamma miljöer och återvinning. Tillsammans i nätverket har vi kapacitet att åta sig större uppdrag inom allt från stadsutveckling till projektering och vill på detta sätt bli ett alternativ till de stora  ljusdesignkontoren i dessa regioner.

 

Fastigheter

  1. Behovsanalys
  2. Redovisning av anpassad studie
  3. Lösningar med förfrågningsunderlag
  4. Projektering

Projekt som vill ha certifierat i den högsta kategorin Platinum enligt den internationella miljöcertifieringen Leed. LEED platinum är den högsta nivån av LEED-certifiering. För att få certifieringen ställs tuffa krav på hur man planerar, projekterar och bygger sin fastighet. Några av kraven är att man levererar och förbrukar energi på ett miljövänligt sätt. (följer certifiering enligt ISO 50001)

BREEM
Görs med nio kriterier för miljöprestanda, där energi, material, styrning, hälsa och välbefinnande är några delar, som vi ser extra noga på. Som denna standard, visar en mätning och framsteg mot mål för miljö och hållbarhet, som stöds av en detaljerad vägledning om bästa praxis och extern certifiering. Bedömningssystemet är transparent, enkelt och ger tydliga bevis på att bästa miljöpraxis håller på att införlivas i en byggnad. Alla aspekter av byggnadsdesign, konstruktion och drift och är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa er att minska driftskostnader och bättre arbetsvillkor i byggnader.

Utförande;

  • Utan certifieringskrav
  • LEED-certifiering
  • BREEAM-certifiering
  • Green Building
Gå tillbaka