Vi sätter ljuset till en vald lösning och trädgårdsdesign, precis som titeln anger. Där man gör ljus för i olika rum liksom hur man binder samman trädgårdens olika delar med ex trädäck och gångar. Men också hur man skapar enskildhet med en vacker ljussättning, men ändå öppnar för det vackra i omgivningen, och hur man väljer växter  samt hur man skapar en mjuk övergång mellan ute och inne.

Vid entrén är det värdefullt en utformning och ljus, eftersom vi rör oss här varje dag.

Vi skapar ljus i olika delar, och sammanför allt för en helhet. Låt träd, spaljeér, plank, växter, vackra stenläggningar och murar vara vackra element.  Med ljussättning skapar du djup och spännande skuggspel till din trädgårdsoas. Scenen under årets olika månader slutar aldrig att förändras.

Det är ofta rumslighet vi vill uppnå i trädgården när vi trädgårdsplanerar. Det gäller även med ljussättning. Med rumslighet upplever vi trivsel och trygghet, vi känner oss omslutna i tryggheten.

 

Gå tillbaka