Vi skapar ljus för saluhallar med internationell och lokal känsla, i befintliga och utbyggda lokaliteter. Ljussättning som anpassas till husets karaktär och omfattning. Arkitektoniska detaljer förstärks och anpassas med lösningar med montage.

För att lyckas skapa trivsel och bra business i en saluhall är den arkitektoniska atmosfären med ljuset med alla sinnesintryck helt avgörande.

Ombyggnad möter en befintlig del, där lösningar är av yttersta vikt, avseende synbara additiva monteringar och anpassningar.

Nya delar adderas med nya vackra former med nytt ljus i sin helhet.

 

Ljus

  1. Lösningar
  2. Form och färg
  3. Anslutningar
  4. Förbättringar

 Ljussättning anpassas till hyggienkrav och driftekonomiska aspekter.

Ljussättning

  • Ett vackert ljus till restauranger för mat, dryck
  • Grundljus för fastigheten och nya delar
  • Fasadljus
  • Tydliga entredelar
Gå tillbaka