Vi skapar ljusdesign som knyter samman ljuskrav med samordning i alla funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella delar. Att skapa en uppdaterad ljusdesign som stödjer bankens krav, nya exponeringar, och flöde i lokaliteterna.

Ljus

  1. Ljus med kvalitetskrav
  2. Olika funktioner
  3. Styrfunktioner
  4. Anpassning till eventuella kulturella och rumsliga förutsättningar
  5. Tydlig exponering

Lösningar är starkt förankrade i den arkitektoniska utformningen och med ny inredning med nya krav och lösningar för dagens och morgondagens utrustning och säkerhet.

Gå tillbaka