För kontor och offentliga rum är ljusfilosofi, arkitektur, färg, form viktiga delar. Att rätt ljus för verksamheten , funktioner och upplevelsen måste stödjas. Olika ljusförhållande beroende på olika behov av rummens användning.

 

Utdrag från arbetsmiljöverkets riktlinjer;

På arbetsplatser behövs det olika typer av ljus. I en arbetslokal kan det vara många olika arbetsuppgifter som ska utföras som alla behöver sin typ av belysning. Ibland arbetar man sittande, ibland stående, ibland ensam, ibland i grupp. Det ställer krav på en genomtänkt kontorsbelysning.

Dålig belysning gör så att man blir trött i ögonen, kan få huvudvärk och spänningar i nacke och rygg. Risken för olycksfall av olika slag ökar också.

Flimmer från lysrör kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan orsaka trötthet och försämrad arbetsprestation.

 

Ljuskultur;

Planering av belysning är en process där man måste ta hänsyn till många faktorer. Att fastställa hur många armaturer som behövs är bara en del av arbetet. Den färdiga belysningen ska ge en trivsam och behaglig synmiljö. I de flesta fall skall belysningen diskret smälta in i rumsmiljön men ibland också utgöra en dekorativ del av rummet. Ibland är belysningens uppgift att belysa föremål i rummet, och skapa karaktär.

Krav på bra belysning
En ganska spridd uppfattning är att bra belysning är samma sak som mycket ljus. Det är helt fel. Har du någon gång läst en bok i starkt solljus, har du säkert märkt att det är ganska besvärligt. Det känns för ljust. Genom att kisa försöker vi minska mängden ljus som kommer in i ögonen. Normalt ser vi detaljer bättre i starkt ljus men det får inte vara för ljust.

Vad vill vi med belysningen?
Ljuset är till för att vi skall se, men också för att skapa miljö, stämning och trygghet.

 

Ljus

  1. Ljusbehov och krav
  2. Utformning
  3. Styrning med olika tändningar

 

IMG_2842

  • Anpassning till karaktär och form
  • Ekonomiska ramar
  • Ett bra allmänljus, dess ljus sprider sig jämnt och förhindrar att man får bländning

 

1

Test

1

Test

Gå tillbaka