Vi är med i projekteringen av ljusplanering av byggandet och utvecklandet av trygga och säkra bostadsområden.

En av våra grundtankar är att stärka helhetssynen på gestaltning i planering och byggande.

Det handlar inte bara om arkitektur utan lika mycket om en plats historia och samt hur planerings- och byggprocesser reglerar detta. Vi ser till den nya funktionen och gestaltningen med ett sammantaget ljus som förstärker och fokuserar det visuella. Gestaltning av offentliga miljöer behöver också anpassas till miljöernas användning och anslutning till anslutande miljöer.

Vårt arbete handlar om att ljusdesignen ska vara med i processerna för gestaltning av offentliga miljöer i våra projekt samt att öka möjligheten för skilda kompetenser, varav ljussättning ska att kommit in i ett tidigt skede.

Projekten skiljer sig ofta åt avseende projektägarskap, ekonomiska ramar och teknisk komplexitet.

 

Exteriör

  1. Fasader
  2. Torg
  3. BRf-område
  4. Parker

Anpassade lösningar efter projektplan och detaljplan

Gå tillbaka